Forside

Velkommen til

Scroll eller brug menuen 

Om Foreningen

Om Foreningen

 

Todbjerg Mejlby  Hjortshøj Egå jagtforening er etableret tilbage i 1931 i Todbjerg Mejlby sogn , og senere

I 2000 sammenlagt med Hjortshøj Egå jagtforening .  Vi er en aktiv forening i det nordlige af Århus .

Vi er beliggende i trekanten mellem Spørring, Mejlby og Hårup, på et areal der lejet af Århus Kommune,

Vi er ca. 150 medlemmer,  har egen flugtskydningsbane, og i 2011 byggede vi et flot nyt hus på grunden.

Der er ca. 50 dage om året jagtforeningen er aktiv med jagt relevante træning m.m. der hundetræning,

flugtskydning, bukkemærkeskydning, hjortebanen, gravjagt og en meget aktiv jagthornsblæsergruppe der

underholder ved foreningens arrangementer, samt hvor der måtte være bud efter dem. Om vinteren

er der foredrag om mange forskellige emner. Der udsendes inden jul en kalender over arrangementer

i det kommende år.  Endelig har vi den  1. weekend i februar den store jagtfest i Mejlby forsamlingshus.

Ønsker du medlemsskab af jagtforeningen, se under medlem.

 

Nyheder

Nyheder

Nyheder fra foreningen

 Jagtfest

Jagtfesten gik rigtig fint – 80 gæster med enkelte sidst øjebliks afbud.

Der blev serveret en lækker middag med vildtkød som hovedret.

Vi havde Jørgen Mogensen til at spille for os, og han fik rigtig gang i løjerne – med fællessang under spisningen.

Pokalerne blev uddelt og Torben Rasmusen fik Kammeratskabspokalen, og Ejner Mondrup fik Naturplejepokalen.

Der var amerikansk lotteri med flotte præmier.

På indgangsbilletten blev der udtrukket 3 bukkejagter på kommunale arealer. 

Ebbe havde sponsoreret 2 Tysklandsjagter på hans 700 ha revir ved Berlin – så de to hældige vindere får en spændende jagttur til Tyskland sammen med Ebbe. Stor tak til ham.

Gravjagt 

Foreningen havde d. 14. januar den årlige gravjagt.

Der var mødt 12 jæger op i det flotte vejr, og de fik en fin dag.

Efter fælles opstart blev der til 4 hold, 3 til gravjagt og 1 hold til driv- trampejagt på udvalgte arealer.

Dagen udbytte blev på 2 snepper, der blev lokaliseret ræve i flere grave, men de sad noget fast i år og det lykkes ikke at nedlægge ræv.

En i alt vellykket dag, og til de gule ærter i klubhuset deltog der 18 mand.

Januar2017

 Natur og Jagtgudstjeneste 

D. 4/10 2015 kl. 19.00 – 21.00

Kom til jagtgudstjeneste i en jagtpyntet Mejlby Kirke

Vores dygtige hornblæsere, blæser kirken op.

Efter gudstjenesten vil der være et glas og en bid brød i kirken.

Havjagt 

D. 7/11 2015 kl. 08.00 – 16.00 

Havjagt med M/S Signe fra Grenå havn

Tag med din jagtforening på en rigtig hyggelig havjagt.

Vi sejler fra Grenå havn kl. 08.00 og er i havn igen ca. kl. 16.00

Der er plads til 12 mand, så tilmeld dig allerede nu.

Bindende tilmelding: Søren Toft, 20 95 83 65

Pris 420,-

Førstehjælpskursus

D. 25/11 2015 kl. 16.00 – 22.00 

Lær hvad du skal gøre hvis du pludselig står ved en person, der er kommet alvorligt til skade eller ved pludselig opstået sygdom.

Der er max plads til 16 deltagere, så vil du/I være sikker på deltagelse, vil hurtig tilmelding være en god ide.

Prisen er inkl. forplejning:

Kaffe og kage ved ankomst

Sandwich og vand til aften

Kaffe og kage til aften

Tilmelding: Lars Pank, 22 10 84 12

Pris 125,-

Markvildtslav

Foreningen har været vært ved stiftelse af 2 markvildtslav, her i vores område.

Den 4. November 2014 blev Todbjerg Pannerup Mose Markvildtslav stiftet og d. 11. November 2014 blev Risvang Markvildtslav stiftet.  

Ole Nørskov har været initiativtager omkring dette projekt og Bent O. Rasmussen fra DJ på Kalø var foredragsholder begge aftener.

Der blev for begge lav valgt kontaktperson og vildttællere, det bliver spændende at følge udviklingen i lavene i årene fremover.

Markvildtslav

Trofæaften

Til trofæaften i Oktober var der inkommet godt 20 trofæer.

Bedste udenlandske trofæ, Bo Olesen – Mest specielle trofæ, Karl Henrik Sørensen – Bedste Danske trofæ, Morten Waldstrøm

Trofaeokt2014

Lille Vildmose

D. 12. juni havde foreningen en guidet tur i Tofte Skov, i Lille Vildmose.

Vi startede med at spise den medbragte mad, hvorefter det i bus gik ind i skoven – naturområdet.

Det var en fantastisk oplevelse vi så en del krondyr, mange vildsvin og enkelte rådyr. Det eneste vi manglede var lige Kongeørnen.

Vores Guide Knud var en dygtig fortæller og ud over naturvejledningen fik vi også den historiske baggrund for etablering af Tofte – og Høstmark Skov.

Det blev også til lidt omkring fremtiden i området, omkring etablering af en ny mellemhegning.

news_juni_2014

Aktiviteter

Aktiviteter

Januar:

5. Jagthornsblæsning kl. 19.00

12. Jagthornsblæsning kl. 19.00

14. Gravjagt kl. 08.30

19. Jagthornsblæsning kl. 19.00

20. Tilmelding til Jagtfest

26. Jagthornsblæsning kl. 19.00

Februar:

2. Jagthornsblæsning kl. 19.00

4. Jagtfest 18.30

9. Jagthornsblæsning kl. 19.00

6. Jagthornsblæsning kl. 19.00

23. Jagthornsblæsning kl. 19.00

Marts:

2. Jagthornsblæsning kl. 19.00

6. Vinsmagning kl. 19.00

9. Jagthornsblæsning kl. 19.00

16. Jagthornsblæsning kl. 19.00

April:

4. Hundetræning

5. Bukkemærke skydning kl. 17.00

11. Hundetræning

15. Flugtskydning kl. 10.00-16.00

18. Hundetræning

24. Flugtskydning kl. 18.00-21.00

25. Hundetræning

Maj:

2. Hundetræning

8. Flugtskydning kl.18.00 – 21.00

9. Hundetræning

20. Bukkekaffe kl. 10.00

22. Flugtskydning kl.18 .00 – 21.00

23. Hundetræning

30. Hundetræning

Juni:

3. Skydning i Ulfborg kl. 10.00

5. Flugtskydning kl. 18.00 – 21.00

19. Flugtskydning kl. 18.00 – 21.00

Juli:

3. Flugtskydning kl. 18.00 – 21.00

17. Flugtskydning kl. 18.00 – 21.00

31. Flugtskydning kl. 18.00 – 21.00

August:

14. Flugtskydning kl. 18.00 – 21.00

26. Pokalskydning kl. 10.00

September:

7. Jagthornsblæsning kl. 19.00

9. Flugtskydning kl. 10.00 – 16.00

14. Jagthornsblæsning kl. 19.00

21. Jagthornsblæsning kl. 19.00

23. Flugtskydning kl. 10.00 – 16.00

28. Jagthornsblæsning kl. 19.00

Oktober:

5. Jagthornsblæsning kl. 19.00

12. Jagthornsblæsning kl. 19.00

15. Jagtgudstjeneste kl. 19.00

18. Generalforsamling & Trofæaften kl. 19.00

19. Jagthornsblæsning kl. 19.00

26. Jagthornsblæsning kl. 19.00

November:

2. Jagthornsblæsning kl. 19.00

9. Jagthornsblæsning kl. 19.00

16. Jagthornsblæsning kl. 19.00

22. Klubaften kl. 19.00

23. Jagthornsblæsning kl. 19.00

30. Jagthornsblæsning kl. 19.00

December:

7. Jagthornsblæsning kl. 19.00

Januar 2018:

4. Jagthornsblæsning kl. 19.00

11. Jagthornsblæsning kl. 19.00

13. Gravjagt kl. 08.30

18. Jagthornsblæsning kl. 19.00

25. Jagthornsblæsning kl. 19.00

Bliv medlem

Bliv medlem

Ønsker du medlemskab af

Todbjerg Mejlby Hjortshøj Jagtforening

Send en mail til info@tmhe.dk eller benyt formularen til højre

Ordinær medlem fra 26 år

Ungdom 16-25 år

Senior  født 1948 eller tidligere

Alle modtager bladet Jæger 11 gange om året.

Ekstraordinær medlem (du er ordinær medlem i en anden jagtforening)

Hustand medlem (der er et ordinær medlem i hustanden)

Støtte medlem uden jagttegn.

Junior 0-15 år

Prisen på DJ hjemmeside tillægges kr. 90,00

Det er kontingent til Todbjerg Mejlby Hjortshøj Egå Jagtforening.

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen

Søren Peter Jensen

Bestyrelsesmedlem

Carsten Christiansen

Bestyrelsesmedlem

Lars Pank

Formand

Kaj Jeppesen

Næstformand

Ole Nørskov

Flugtskydning

John Pedersen

Bukkekaffe

Poul Højager

Skydebane hagl/kugle

Gert Bendtsen

Skydebane

Ebbe L. Johansen

Suppleant

Links
Foreningens Historie

Foreningens Historie

Todbjerg Mejlby-Hjortshøj Egå Jagtforenings historie fra stiftelse i 1931 til i dag.

Todbjerg Mejlby Hjortshøj Egå Jagtforening er stiftet den 25. september 1931, af jægere i Todbjerg – Mejlby Kommune. Den 25 sep. 1931 samledes 10 jægere til stiftende generalforsamling. Der blev vedtaget love og valgt en bestyrelse. Bestyrelsen konstituerede sig med Ole Winther som foreningens første formand. Kontingentet blev sat til kr. 3,-. En medlemsliste blev sendt rundt til egnens jægere, så de kunne tegne et medlemskab. Det første år havde foreningen 26 medlemmer. 

Foreningen blev indmeldt i Dansk Jagtforening, så man der igennem kunne få del i Jagtfondens midler til Natur og Vildtpleje.

1936 var året hvor foreningen begyndte med at afholde en Jagtfest for lodsejerne, venner, familie og medlemmer af foreningen. Lige siden har foreningen hvert år afholdt denne fest i egnens forsamlingshuse. I 1967 var der ved at komme knas i samarbejdet med forsamlingshusene, da de forlangte kr. 5,75 pr. kuvert. ( kaffe & kage ) Planerne om at flytte til Spørring Kro blev dog opgivet, da kuvertprisen blev nedsat til kr. 3,50.

 Fra foreningens dannelse og mange år frem har den  gjort meget for vildtpleje. I 1938 sendte man ansøgning til Jagtrådet om bevilling af :

20 stk. fasaner. 20 stk. agerhøns, 100,- kr. til vildtpleje, 50,- kr. til oplysende jagtmøder, 70,- kr. til beplantning, 30,- kr. til fosformos og fosforæg.

Frem til 1970 blev der hvert år ansøgt om midler fra Jagtfonden til vildtpleje.

Mange af egnens Mergelgrave, hjørne af marker og andre områder blev beplantet for disse midler. I dag ser man desværre mange af disse steder enten er blevet fyldt op eller ryddet. 

I mange år afholdte foreningen også en Krage & Skadejagt, hvor fuglene blev beskudt på reden, til gavn for mindre  vildtarter.

Udsætning af Agerhøns blev først stillet i bero omkring 1990, da biotoperne ikke længere var særligt egnede levesteder for Agerhøns. I dag er der da også langt mellem flokkene, men lad os håbe det bedste for vores Agerhønsebestand .

Og med de nye initertiver DJ udfolder omkring markvildtlau, må vi håbe levevilkåerne igen bliver gode for agerhøns og hare m.v. 

I 1939 tog foreningen fat på flugtskydning. Der blev afholdt 3 skydninger hen over sommeren. De efterfølgende år måtte skydningerne dog indstilles pga. krigen, men skydes skulle der, det blev bare med Bue og Pil, på Ole Vinthers mark. Luftbøsseskydning blev afholdt i Hårup Forsamlingshus.

I dag har foreningen flugtskydningsbane i Risvang, hvor der afholdes ca. 12 skydninger om året. 

Fra 1958 til 1962 var foreningen medlem af Jydsk Jagtforening, men da denne forening blev sprængt efter intern uro, blev Todbjerg Mejlby Jagtforening atter medlem af Dansk Jagtforening, som nu er blevet til Danmarks Jægerforbund.

Fra midt i 60èrne til 1975 blev der hvert år arrangeret en udflugt for foreningens medlemmer. Udflugterne gik bla. til : Ulstrup-gården, Maskinfabrikken ”Thyregod”, Vildtreservater, Kalø, Frisenborg, Århus Dyrehave, og mange andre steder.

Op gennem 90erne havde foreningen samarbejdet med Hjortshøj Egå og Lystrup jagtforeninger og da mange af medlemmerne var gengangere var det naturligt, at en sammenlægning kom på tale. I  2000   blev foreningen så sammenlagt med Hjortshøj Egå Jagtforening ( Lystrup ønskede ikke en sammenlægning ) 

I dag har vi en forening, hvor der er mange tilbud til medlemmerne, og disse bliver i det store hele godt modtaget. Foreningens medlemmer er også flinke til at give en hånd, når situationen kræver dette.

Der er ca. 150 medlemmer i foreningen.

I starten af 00erne ønskede naboerne på Risvangsvej, at etablere en golfbane.

En skydebane med et gammelt grimt klubhus midt på golfbanen var nok ikke så godt, så naboerne så helst banen nedlagt eller flyttet. 

Den daværende formand Kjeld Nygård gik sammen med nogle af de andre fra bestyrelsen ind i arbejdet og resultatet blev at Jagtforeningens areal på ca. ½ ha med skydebane og klubhus skulle bevares og indarbejdes i lokalplanen.

I juni 2011 blev lokalplan 880 vedtaget, med golfbane og skydebane og klubhus for jagtforeningen, dette betyder at arealet er sikret for foreningen fremover.

Klubhuset havde imidlertid gennem mange år være i en meget dårlig stand, ja det var nærmest ubrugeligt.

Da man var klar over, at der på et eller andet tidspunkt skulle ske noget, var der sparet ca. 200.000 op i foreningen. Der blev søgt ved diverse fonde m.v. og sandelig ikke om vi fik 240.000 i tilskud.

GPP Arkitekter tegnede huset og d. 9. august 2011, lå der en byggetilladelse.

Derefter gik det stærkt,  omkring 20 af foreningens medlemmer hovedsagelig seniorer, gav den en skalle, og 2. april 2012 blev de sidste arbejder lavet.

9. juni 2012 blev der holdt indvielse med deltagelse af bl.a. Danmarks Jægerforbunds formand Ole Roed.

Todbjerg Mejlby, Hjortshøj Egå jagtforening TMHE, har efterfølgende fået et andet liv, der er nu mulighed for at lave arrangementer hele året.

Ud over flugtskydning og hundetræning bruges huset til jagthornsblæsning, foredrag klubaftner m.v. hen over vinterperioden, i alt ca. 50 arrangementer hen over året.

Kontakt & Mailliste 

Ønsker du at kontakte os eller  modtage nyheder og information fra foreningen kan du benytte formularen herunder