Velkommen til Todbjerg-Mejlby Hjortshøj-Egå Jagtforening

Kommunejagt, aflysning

                                                                                      Viby, den 24. September 2019

 

Vedr. mark- og andejagterne i Harlev.

 

Kære jægere i Århus

 

I flere år har Jægerrådet kunnet glæde en rimelig stor gruppe af Århusianske jægere med muligheden for at komme på en andejagt, en markvildtjagt eller en bukkejagt på et revir i nærheden af vores by.

Ved sidste årsmøde for Jægerrådet Århus vandt en del af de tilstedeværende en jagt på én af Århus Kommunes arealer.

Ét af disse revirer har de sidste år ændret karakter på grund af byudviklingen eller arealomlægninger ved landbruget. Derved er jagten på netop det sted blevet uinteressant.

Vi har forsøgt at bevæge kommunens folk til at anvise en erstatning for det tabte, men det har Århus Kommune desværre ikke set sig i stand til.

Derfor er vi nu nødt til at skuffe dem, som trak en jagt i Harlev. Den invitation til en markjagt eller andejagt i Harlev – som nogle har vundet sidste januar – kan vi ikke efterkomme.

Det er selvfølgelig med stor beklagelse, at vi skriver dette. Det ligger dog udenfor vores magt at ændre Kommunens beslutninger inden sæsonens start.

Vi vil dog i Jægerrådet fortsat arbejde for flere jagtmuligheder for Århusianske jægere på kommunens arealer og håber på, at der fra næste sæson igen er flere jagtmuligheder at dele ud af til medlemmerne af vores jagtforeninger.

De andre jagter på kommunens arealer bliver gennemført, som planlagt.

Med venlig hilsen

J.C. Johansen                                                             Arthur Wierema

Udvalg for de Kommunale Jagter                       Formand Jægerrådet Århus

 

 Bukkepral 2019, her taler billedet vist for sig selv
 

Todbjerg Mejlby Hjortshøj Egå TMHE Jagtforening, afholdt d. 12.januar 2019 den årlige rævejagt.I mange år har det været en tradition at afholde en rævejagt i foreningen, ved at flere hold besøgte rævegravene i foreningens lokalområde.

Ivrige folk har været Svend Åge Sørensen og Hans Jørgen Skovgaard.

Dagens parole var – der skydes ræv og mårhund, og af sikkerhedsmæssige årsager ikke andet.

Der har været op til 10 ræve på paraden, i 13 lå der 7 ræve, men de senere år har udbyttet ikke været noget at prale af.

Derfor blev det besluttet, at prøve og gennemføre en stor fællesjagt i Todbjerg Pannerup Mose.

Ole Nørskov havde kontakt til alle lodsejerne og jægere i mosen, der velvilligt stillede arealerne til rådighed.

Og lørdag d. 12. januar – var over 40 mand og 8 hunde af huse.

Der blev drevet 5 store såter af i mosen, men desværre var mikkelræv ikke hjemme lige den dag.  

Derfor var det godt md den sikre såt og Kajs hjemmelavede gule ærter i klubhuset.

Ingen udbytte, men en flok trætte og mætte jægere og hunde, der havde fået en masse frisk luft.

 

Bukketræf 2018

På en solbeskinnet pinse lørdag blev der blæst for de nedlagte råbukke foran klubhuset i Risvang. Der blev udvekslet historier og foreningen var vært med rundstykker og kaffe.  

 Foreningsjagt den 13-01-2018

Traditionen tro blev der afholdt gravjagt / foreningsjagt hvor flere medlemmer havde lagt jagtarealer og rævegrave til. 17 medlemmer var mødt op og deltog i flere hold. Vejret var fint til trods for at det var koldt.

Hverken ræve eller fasaner var hjemme så det blev en dag med masser frisk luft, og afslutningsvis hornblæsning og Kaj's gule ærter med tilbehør.